Dear customer, please login or create an account

Visie

Visie

Op onze kinderopvang streven we er naar de kinderen een ‘thuis’ gevoel te geven. Het is ons een eer dat u ons vertrouwd in het mogen zorgen voor en mogen passen op het meest kostbare en meest dierbaarste in uw leven. Werken in de kinderopvang is onze passie en doen we met heel ons hart en ziel en natuurlijk met alle geduld en liefde voor ieder kind.

Onze missie is professionele kinderopvang bieden van hoogwaardige kwaliteit met goede communicatie en met oog voor de behoeften en belangen van kinderen, ouders en medewerkers.

Kinderen bieden wij:

een veilige, stimulerende omgeving, waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen en de ruimte krijgen om zelf bezig te zijn, te ervaren, te ontdekken en het beste in hun zelf naar boven te kunnen halen.

Ouders bieden wij

de mogelijkheid om gezin en werk op een flexibele manier te combineren. Samen met ouders creëren wij een leefomgeving die zo goed mogelijk aansluit bij de situatie thuis. Ook bieden wij de ouders de mogelijkheid om online (door middel van inloggen in ons systeem) extra uren aan te kunnen vragen. We gebruiken diverse communicatie middelen om de drempel voor de ouder zo laag mogelijk te maken.

Wij bieden de ouders de mogelijkheid om hun kinderen op het kinderdagverblijf te laten ontbijten en zelfs om de kinderen avondeten te laten nuttigen.

Visie op kinderen

Veiligheid en vertrouwen zijn de basisbegrippen waar het de opvang betreft, net als samenwerking met de ouders, waardoor afstemming over de opvoeding van de kinderen optimaal kan plaatsvinden. We stellen ons door goede en oprechte communicatie open naar de ouders en het kind als individu. Respect hebben voor kinderen staat centraal.

Er heerst een pedagogisch klimaat waar ruimte voor groepsopvoeding en individuele ontplooiing aanwezig zijn. Buiten de dagelijkse verzorging/activiteiten, stimuleert de omgeving kinderen om zich zowel lichamelijk, sociaal-emotioneel, creatief, en cognitief te ontwikkelen. Ook bieden wij een klimaat waar kinderen zich bewust worden van maatschappelijk gangbare normen en waarden.

Met name voor baby’s hebben wij de ruimte dusdanig ingericht dat ook de momenten van optimale rust voldoende aanwezig zijn.

Partners

 Door de samenwerking met onder andere Maatschappelijkwerk, scholen, Jeugdondersteuningteams, Centrum Jeugd en Gezin, gemeente, basisscholen, Bibliotheek, en andere specialisten is RDV-kids een meerwaarde voor het kind en hun ouders.

Overzicht van het Team

Copyright © 2015-2023 RDV Kids